English

Beton je mešanica veziva (cement), grobega in finega agregata (pesek) in vode. Poleg teh osnovnih sestavin lahko vsebuje tudi kemijske in/ali mineralne dodatke. V praksi je treba sestavine betona odmeriti tako, da dosežemo zadovoljive lastnosti:

  • svežega betona v vseh fazah obdelavnosti,
  • otrdelega betona glede na njegovo trdnost, trajnost in deformabilnost.

V mešanici betona naj bi bile sestavine porazdeljene približno v naslednjem razmerju:

  • agregat – 75 % volumenske mase betona,
  • cementni kamen – 25 % volumenske mase betona (sestavljen iz mešanice cementnega prahu in vode, absorbirane in kapilarne vode ter ostanka nehidratiziranega cementnega klinkerja). Cementni kamen vedno vsebuje manjšo količino zajetega zraka, ki je odvisna od vrste betonske mešanice – od 1% pri navadnih betonih pa do 6 – 7 % pri aeriranih betonih.

Ostali dodatki betonu se dodajajo v zanemarljivih količinah glede na volumen betonske mase, kljub temu pa bistveno vplivajo na lastnosti svežega in otrdelega betona.

V otrdelem betonu ima cementni kamen dve nalogi:

  • med seboj poveže zrna mineralnega agregata in daje betonu njegovo trdnost,
  • zapolni prazen prostor med zrni agregata in tako tvori neprepustno maso.

Mineralni agregat ne sme vsebovati škodljivih sestavin v količini, ki bi lahko škodovala vezanju, strjevanju in obstojnosti betona.

Vloga agregatov v betonu je:

  • zniževanje cene betona (mineralni agregati so namreč relativno poceni),
  • ustvarjanje kohezivnosti betona (v svežem stanju lažje obdelovati),
  • zniževanje hidratacijske temperature betona (so kemično inertni in delujejo kot odvajalci toplote, ki nastaja pri hidrataciji cementa),
  • zmanjševanje krčenja betona (na večino agregatov voda ne deluje, zato omejijo krčenje cementne paste med hidratacijo).

Velikost maksimalnega zrna v betonu je odvisna od konstrukcije, za katero beton uporabljamo. Pri večini konstrukcij je maksimalna velikost 16 do 32 mm. Trdnost pripravljenega betona pa je odvisna od trdnosti agregata, ki ga za pripravo betona uporabimo in od količine cementa, ki ga vsebuje.


 
O podjetju   |   O betonu   |   Storitve   |   Kontakt
Copyright © 2007 NIVO d.d.   |   produkcija AV studio